festival d'audiovisuals i noves tecnologies

barcelona - mercat de les flors
18 19 i 20 d'octubre

VideA és un festival que celebrà la seva primera edició l’any 2000 amb l’objectiu de donar a conèixer les darreres tendències pel que fa a la creació audiovisual mitjançant les noves tecnologies. Les necessitats tant del públic, que demana conèixer, com dels mateixos artistes, que són els primers interessats en mostrar els seus treballs, ens han motivat a muntar un festival d'arts audiovisuals i noves tecnologies que pretén ser un aparador i un punt de referència d'aquests moviments artístics. Actualment els treballs que realitzen els tècnics-artistes no gaudeixen d'una plataforma pròpia d'exhibició. En aquest sentit, VideA pretén convertir-se en un esdeveniment amb personalitat pròpia que fomenti l’accessibilitat del públic a les noves creacions audiovisuals dels artistes joves. Durant la primera convocatòria VideA va tenir una bona acollida tant a nivell de públic com mediàtic. Van assistir-hi unes 4.000 persones en les diferents activitats programades i va haver-hi una bona cobertura de la premsa local i nacional.

Aquest any volem donar continuïtat i reforçar els objectius que van plantejar-se en la primera edició de VideA. El festival és un punt d’exploració de noves propostes d'art digital i de divulgació de les noves tecnologies, on es realitzen tot un seguit d'activitats enfocades en aquests dos principis bàsics. És una plataforma de les propostes i projectes més innovadors en aquest camp, fent possible que els tecno-artistes novells donin a conèixer els seus treballs.

El festival funciona en tres ritmes d’acció diferents distribuïts en espais i horaris successius.

La primera de les seccions és la divulgativa i pedagògica, presentant conferències, taules rodones i tallers pràctics. El conjunt de conferències es dedica a dos focus principals: en primer lloc a donar a conèixer les novetats dels productes de programari (software) i maquinari (hardware), especialitzat en les tecnologies de tractament audiovisual en temps real.I en segon lloc tractarem els nous paradigmes de la manipulaciómediàtica en la societat actual.

Les taules rodones tenen com a objectiu ser un fòrum de discussió sobre els punts més actuals que envolten el treball dels creadors audiovisuals. Aquesta activitat està principalment dirigida als artistes que visitin el festival, ja que tocarà temes d’interès i d’actualitat, i té com a finalitat ser punt de reunió per a parlar, discutir, compartir, aprendre i ensenyar idees, conceptes i, en general, aproximar una visió global sobre les preocupacions i inquietuds més bàsiques que el col·lectiu de nous creadors tenen respecte al present i al futur immediat.

Els tallers pràctics tenen com a objectiu que el públic no iniciat en aquestes tecnologies pugui aprendre com accedir-hi. Així mateix, s’impartiran seminaris més tècnics i específics dedicats a persones ja iniciades en aquests tipus de tècniques i tecnologies.

Per les tardes, paral·lelament als actes divulgatius, també volem donar a conèixer les propostes més experimentals que aporten diversos grups d'artistes joves al nostre país i a la resta d'Europa. Es tracta de fusionar l'espectacle audiovisual amb escenes de dansa o teatre contemporani, performances, escultura, d'entre d'altres. Dins aquesta categoria també hi trobem grups multimèdia que experimenten purament amb el mitjà i proposen noves tendències artístiques. Per altra banda, busquem la interacció entre diferents creadors treballant sobre diferents mitjans en un mateix espai, experimentant amb la comunicació escènica.

A les nits, les actuacions estaran més enfocades a concerts de música electrònica, video-jokeys, i tot tipus de grups d'artistes audiovisuals. Es potencia l'actuació en directe com a principi d'unió entre els diferents col·lectius que actuin en un mateix instant.Tenim l’objectiu de mostrar un nou tipus de festa, una festa totalment audiovisual, on la música i la imatge siguin igual d’importants, innovadores i creatives.. El disseny de l'espai preten adequar l'espai d’oci amb les noves tendències audiovisuals i de relació humana. La posada en escena requereix una instal·lació tècnica espectacular, tractant d'envoltar l'espectador d'imatges i sensacions . El dispositiu visual de gran format adquireix un paper vital en el desenvolupament de la festa.